Just another WordPress.com site

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ”เรื่องเดี่ยวกัน”เป็นเรื่อง
ที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ3อย่างที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ทำให้แก่ประชาชนชาวไทย
1.การเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นให้เป็นปลูกผลไม้เมือง
หนาวแทน
2.การส่งเสริมการทำฟาร์มโคนมและนำนมมาขาย
3.การใช้ทรัพยากรน้ำโดยสร้างเขื่อนกันน้ำเพื่อไม่
ไห้น้ำท่วมเข้าสู่กรุงเทพฯและจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงอีก
ทั้งยังเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังของน้ำไปหมุนใบ
พัดสร้างกระแสไฟฟ้าอีกด้วยและเก็บนำไว้เพราะน้ำ
เป็นสิ่งสำคัญกับเกษตรกร
ซึ่งเข้าสามารถนำเรื่องราวมาต่อกันได้ดีมากโดยใช้เรื่อง
ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นตัวเชื่อมในตอนแรกของเรื่อง
ซึ่งเขาก็ทำขึ้นมาได้ดีมากครับ

  

ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วทำให้ผมรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่นายหลวงได้ทำให้กับคนไทยซึ่งโครงการแต่ละโครการที่
พระเจ้าอยู่หัวทำมันยากมากครับกว่าจะทำให้ชาวเขาเชื่อและ
ทำตามที่แนะนำกว่าจะส่งเสริมการเลี้ยงนมโคเพื่อให้คนไทย
มีนมกินทุกวันและกว่าจะสร้างเขื่อนกันน้ำเพื่อให้น้ำไม่ท่วม
และเกษตรกรและประชาชนมีน้ำมีไฟฟ้าใช้นี้คือสิ่งที่ในหลวง
ทำให้กับเรา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: